Gatsten av finaste kvalitet. Vi tillverkar flera olika sorter gatsten, både smågatsten och storgatsten, alla med högsta kvalitet av svensk natursten.